Download ...TEST FOR LET'S GO 2A...

(Hiển thị Tiếng Việt trên trình duyệt có thể không đúng do tùy chọn bảng mã hoặc thiếu font hỗ trợ.
Bạn vẫn có thể download trong trường hợp không xem được nội dung ở trên.)Nguồn: violet.vn (05/08/2011)
File: LETSGO.doc
Trích: ...TEST FOR LET'S GO 2A. I. Ken. Jenny. · Look at the pictures and answer the questions: 1. Where is Jenny? 2. Where is Eric? 3. Where is John?...

Click adF.ly box dưới đây để download
(Sau 5 giây, click button ở góc trên bên phải menu adF.ly)

Click here to download

download test for lets go a

nguon violet vn file letsgo doc trich test for lets go a i ken jenny look at the pictures and answer the questions where is jenny where is eric where is john

Kho tài liệu