IMG_2040_1.jpg

亞洲營養有限責任公司(Asian Nutrition Technologies Group) 在亞洲屬於從事工業食品-飼料業務的跨國集團-大成食品(亞洲)集團(Dachan Food Asia)。於1995年成立,亞洲營養有限責任公司不斷成長,發展並快速成爲飼料領域及水產養殖的領先企業...Xem hết

生产

Nguyên Liệu

Để có sản phẩm tốt thì trước hết nguyên liệu phải tốt, phải đạt tiêu chuẩn, vì vậy, hàng năm ngoài việc thu mua 40% nguyên liệu tại chỗ để hạ giá thành sản phẩm thì 60% nguyên liệu còn lại phải nhâp khẩu từ nứoc ngoài để đảm bảo cả về chất lượng...
và số lượng của nguyên liệu.

新闻

anh_cong_tyok.jpg

Tuyển dụng tháng 09/2012 - ANT(HN)

Vị trí tuyển dụng:

- Nhân viên thương mại: 5 người.

- Nhân viên kỹ thuật: 5 người.


ANT Group

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG: Cập nhật ngày 07/05/2012


antvietnam.com